nuoilokhung247


Nuôi Dàn Đề 60 Số Khung 2 Ngày Bất Bại Chiến Thắng Quanh Năm

soi cầu
Nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày là một trong những con đường ngắn nhất giúp anh em chiến thắng, kiếm lãi mỗi ngày. Tuy nhiên, để có thể tìm được dàn đề 60 số may mắn thì không phải là điều dễ dàng. Vậy nên, để hiểu rõ hơn về cách nuôi dàn đề 60 số bất bại này, cũng như phương pháp nuôi sao cho hiệu quả? Hãy theo dõi ngay bài viết sau đây!

 

dàn đề 60 số khung 2 ngày

Nuôi dàn đề 60 số với tỷ lệ thắng lên tới 90% 

 

Nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày là gì?

Nghe qua chắc hẳn mọi người cũng hiểu được đặc điểm của cách chơi lô đề này. Ở đây, mọi người sẽ phải tìm kiếm, phân tích, tính toán, soi cầu để tìm được cho mình 60 con số trong 100 con số mà bạn cho rằng đẹp nhất rồi nuôi chúng trong vòng 2 ngày.

 

Xem thêm 3 càng đề khung 7 ngày
Xem thêm Đầu Đuôi Khung 3 Ngày
Xem thêm Dàn de 10 số bất bại
Xem thêm Dàn de 16 số bất bại
Xem thêm Dàn de 20 số bất tử

 

THỐNG KÊ DÀN ĐỀ 60 SỐ BẤT TỬ
NUÔI 2 NGÀY DÀN ĐỀ 60 SỐ KẾT QUẢ
20 → 21-07-2024 Đầu : 0-1-2-3-4-9 Chờ kết quả
18 → 19-07-2024 Đầu : 0-1-2-3-7-8 ăn đề 77 N2
17 → 18-07-2024 Đầu : 1-2-4-5-6-7 ăn đề 59 N1
16 → 17-07-2024 Đầu : 1-5-6-7-8-9 ăn đề 96 N1
15 → 16-07-2024 Đầu : 3-4-5-7-8-9 ăn đề 30 N1
14 → 16-07-2024 Đầu : 0-2-3-4-8-9 ăn đề 07 N1
12 → 13-07-2024 Đầu : 0-4-5-6-7-8 ăn đề 60 N2
11 → 12-07-2024 Đầu : 0-1-2-3-4-5 ăn đề 23 N1
09 → 10-07-2024 Đầu : 0-1-2-3-8-9 ăn đề 94 N2
08 → 09-07-2024 Đầu : 1-2-3-4-5-9 ăn đề 57 N1
07 → 08-07-2024 Đầu : 2-4-5-6-7-8 ăn đề 73 N1
06 → 07-07-2024 Đầu : 0-1-5-6-7-8 ăn đề 03 N1
04 → 05-07-2024 Đầu : 0-3-4-5-6-7 ăn đề 35 N2
02 → 03-07-2024 Đầu : 3-4-5-7-8-9 ăn đề 89 N2
01 → 02-07-2024 Đầu : 0-1-5-7-8-9 ăn đề 18 N1
30 → 01-07-2024 Đầu : 0-1-2-6-7-8 ăn đề 29 N1
29 → 30-07-2024 Đầu : 0-1-2-3-4-8 ăn đề 49 N1
28 → 29-06-2024 Đầu : 1-2-4-5-6-7 ăn đề 68 N1
27 → 28-06-2024 Đầu : 0-1-5-6-7-9 ăn đề 99 N1
26 → 27-06-2024 Đầu : 1-2-3-4-5-6 ăn đề 32 N1
25 → 26-06-2024 Đầu : 1-2-3-7-8-9 ăn đề 82 N1
24 → 25-06-2024 Đầu : 2-4-5-7-8-9 ăn đề 50 N1
22 → 23-06-2024 Đầu : 0-1-2-4-5-7 ăn đề 01 N2
21 → 22-06-2024 Đầu : 0-1-5-7-8-9 ăn đề 96 N1
20 → 21-06-2024 Đầu : 0-1-2-3-4-8 ăn đề 39 N1
18 → 19-06-2024 Đầu : 2-3-4-5-7-8 trượt
17 → 18-06-2024 Đầu : 0-1-3-4-5-7 ăn đề 02 N1
16 → 17-06-2024 Đầu : 0-1-3-4-8-9 ăn đề 97 N1
15 → 16-06-2024 Đầu : 0-1-3-4-5-6 ăn đề 69 N1
14 → 15-06-2024 Đầu : 0-4-6-7-8-9 ăn đề 87 N1
12 → 13-06-2024 Đầu : 2-3-4-7-8-9 ăn đề 26 N2
11 → 12-06-2024 Đầu : 0-1-4-7-8-9 ăn đề 09 N1
09 → 10-06-2024 Đầu : 0-1-4-6-7-8 ăn đề 65 N2
07 → 08-06-2024 Đầu : 0-1-3-4-6-9 ăn đề 33 N2
06 → 07-06-2024 Đầu : 0-1-3-7-8-9 ăn đề 88 N1
04 → 05-06-2024 Đầu : 0-4-5-6-8-9 ăn đề 56 N2
03 → 04-06-2024 Đầu : 2-3-4-5-6-9 ăn đề 24 N1
01 → 02-06-2024 Đầu : 2-4-5-6-7-8 ăn đề 70 N2
30 → 31-06-2024 Đầu : 0-1-5-6-7-8 ăn đề 02 N2
28 → 29-05-2024 Đầu : 0-1-2-3-4-5 ăn đề 31 N2
27 → 28-05-2024 Đầu : 0-1-2-5-6-7 ăn đề 78 N1
26 → 27-05-2024 Đầu : 0-1-2-6-7-9 ăn đề 98 N1
25 → 26-05-2024 Đầu : 1-3-4-5-6-7 ăn đề 43 N1
23 → 24-05-2024 Đầu : 1-2-3-4-5-7 trượt
22 → 23-05-2024 Đầu : 2-3-4-5-8-9 ăn đề 97 N1
20 → 21-05-2024 Đầu : 0-1-3-4-5-9 ăn đề 00 N2
19 → 20-05-2024 Đầu : 0-4-5-7-8-9 ăn đề 78 N1
18 → 19-05-2024 Đầu : 0-1-2-4-8-9 ăn đề 22 N1
16 → 17-05-2024 Đầu : 0-4-5-6-7-9 ăn đề 68 N2
14 → 15-05-2024 Đầu : 2-3-4-5-6-7 ăn đề 26 N2
13 → 14-05-2024 Đầu : 2-4-5-6-8-9 ăn đề 96 N1
12 → 13-05-2024 Đầu : 0-1-2-3-4-5 ăn đề 05 N1
10 → 11-05-2024 Đầu : 0-4-5-6-7-8 ăn đề 76 N2
09 → 10-05-2024 Đầu : 2-3-4-5-6-7 ăn đề 25 N1
08 → 09-05-2024 Đầu : 3-4-5-7-8-9 ăn đề 95 N1
06 → 07-05-2024 Đầu : 0-1-2-3-4-5 ăn đề 17 N2
04 → 05-05-2024 Đầu : 0-1-2-7-8-9 ăn đề 83 N2
03 → 04-05-2024 Đầu : 0-1-4-5-8-9 ăn đề 57 N1
02 → 03-05-2024 Đầu : 0-1-5-6-8-9 ăn đề 67 N1
01 → 02-05-2024 Đầu : 0-3-5-6-8-9 ăn đề 31 N1
30 → 01-05-2024 Đầu : 0-1-2-3-4-5 ăn đề 24 N1
28 → 29-04-2024 Đầu : 0-1-2-6-7-8 ăn đề 77 N2
26 → 27-04-2024 Đầu : 0-1-3-4-6-7 ăn đề 42 N2
25 → 26-04-2024 Đầu : 0-1-2-3-7-9 ăn đề 94 N1
23 → 24-04-2024 Đầu : 0-3-4-5-6-7 ăn đề 52 N2
21 → 22-04-2024 Đầu : 0-1-2-3-4-5 ăn đề 25 N2
19 → 20-04-2024 Đầu : 2-3-4-5-6-7 ăn đề 79 N2
18 → 19-04-2024 Đầu : 0-1-2-3-4-6 ăn đề 04 N1
17 → 18-04-2024 Đầu : 0-1-2-3-7-8 ăn đề 89 N1
16 → 17-04-2024 Đầu : 0-1-2-3-5-8 ăn đề 50 N1
15 → 16-04-2024 Đầu : 0-2-3-5-6-7 ăn đề 69 N1
14 → 15-04-2024 Đầu : 0-1-2-6-8-9 ăn đề 96 N1
13 → 14-04-2024 Đầu : 0-1-2-4-8-9 ăn đề 49 N1
12 → 13-04-2024 Đầu : 0-2-3-7-8-9 ăn đề 73 N1
11 → 12-04-2024 Đầu : 2-5-6-7-8-9 ăn đề 56 N1
10 → 11-04-2024 Đầu : 3-5-6-7-8-9 ăn đề 38 N1
09 → 10-04-2024 Đầu : 0-1-2-6-8-9 ăn đề 10 N1
08 → 09-04-2024 Đầu : 0-3-4-5-8-9 ăn đề 47 N1
07 → 08-04-2024 Đầu : 3-4-5-7-8-9 ăn đề 74 N1
06 → 07-04-2024 Đầu : 0-1-2-3-4-9 ăn đề 12 N1
05 → 06-04-2024 Đầu : 1-2-3-4-6-9 ăn đề 66 N1
03 → 04-04-2024 Đầu : 2-3-4-7-8-9 ăn đề 89 N2
01 → 02-04-2024 Đầu : 0-2-4-7-8-9 ăn đề 09 N2
31 → 01-04-2024 Đầu : 0-1-5-7-8-9 ăn đề 09 N1
30 → 31-03-2024 Đầu : 0-1-2-3-8-9 ăn đề 35 N1
29 → 30-03-2024 Đầu : 0-2-3-5-6-9 ăn đề 69 N1
27 → 28-03-2024 Đầu : 0-2-3-6-8-9 trượt
26 → 27-03-2024 Đầu : 0-1-2-6-8-9 ăn đề 19 N1
25 → 26-03-2024 Đầu : 1-2-3-4–5-9 ăn đề 42 N1
23 → 24-03-2024 Đầu : 1-2-3-4-5-9 trượt
22 → 23-03-2024 Đầu : 1-2-3-7-8-9 ăn đề 71 N1
21 → 22-03-2024 Đầu : 1-2-6-7-8-9 ăn đề 66 N1
19 → 20-03-2024 Đầu : 4-5-6-7-8-9 ăn đề 44 N2

 

Nếu xét về đề đặc biệt, nếu đánh đề 1 con thì tỷ lệ thắng của bạn chỉ 1%, nhưng đã đánh tới 60 con số thì bạn đã nắm được 60% tỷ lệ thắng trong cuộc chơi. Quan trọng nhất vẫn là việc làm sao để tìm được dàn đề 60 con số đẹp, chất mới là điều mà mọi người quan tâm. Vậy nên, nội dung phần sau đây sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết.

Cách nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày bất bại

Theo như các cao thủ chia sẻ, cách nuôi dàn đề tới 60 con số thì cơ hội chiến thắng đạt 60% là chắc chắn, nhưng trên thực tế thì 99% người chơi đều chiến thắng. Vậy nên, để đạt được cơ hội chiến thắng cao này, người chơi mới có thể áp dụng ngay một số chiêu thức đơn giản sau đây:

 

Tìm dàn đề 60 số theo giá trị lần lượt

Ở cách soi cầu này, mọi người sẽ tiến hành tìm kiếm cho mình dàn đề 60 số theo gia trị lần lượt trong bộ đếm số. Cụ thể, anh em cần phải quan sát KQXS về trong 7 ngày vừa qua. Trong tập hợp số từ 00-99, mọi người sẽ dùng con số 50 làm mốc so sánh, nếu đề về thường có giá trị nhỏ hơn 50 thì đó chính là số nhỏ và ngược lại. Trong trường hợp nếu đề về có giá trị lớn hơn 50 thường sẽ lớn hơn 60 sẽ tiếp tục chia thành 2 dạng, đó là dàn đề lớn với bộ khung bắt đầu từ 39 đến 99, cùng dàn đề nhỏ sẽ bắt đầu từ 00 đến 60.

 

nuoi dan de 60 so khung 2 ngay bat bai 2

Tìm dàn đề 60 số theo giá trị tăng dần

 

Sau khi đã đối chiếu KQXS trong 7 ngày, hãy chú ý xem số lượt đề về kết quả cao hơn hay thấp hơn 50. Nếu đề về số nhỏ nhiều hơn thì hãy ưu tiên chọn dàn đề 60 số lớn từ 39 đến 99 để nuôi khung trong 2 ngày. Ngược lại, nếu kết quả trong 7 ngày có số nhỏ nhiều hơn thì sẽ chọn dàn đề nhỏ từ 00 đến 60 để nuôi liên tiếp trong 2 – 3 ngày tới.

 

Soi cầu dàn đề 60 số theo các con đề chưa về

Đây là một trong những cách nuôi đề khung dàn đề 60 số khung 2 ngày bất bại được nhiều người chơi áp dụng. Mục tiêu của phương pháp này đó chính là xem xét, theo dõi các con đề lâu rồi chưa về, hay còn gọi là lô gan trong vòng 39 lượt mở gần nhất.

Mọi người có thể xem lại KQXS trên trang Nuoilokhung247.Tv để không bỏ lỡ bất kỳ kỳ quay số nào. Sau khi tìm được những con số lâu chưa xuất hiện thì hãy loại bỏ chúng, chỉ chọn những con số còn lại để tạo thành dàn đề 60 số nuôi khung 2 – 3 ngày liên tiếp.

 

Đánh dàn đề 60 số theo cấp số nhân

Ở phương pháp này, mọi người sẽ phải theo dõi KQXS hôm nay về là bao nhiêu. Trường hợp kết quả về 23, 34 thì anh em có thể nhân đôi những số đó sẽ được một kết quả mới. Từ những con số này, anh em tiếp tục nhân lên hoặc kết hợp lại với nhau để tạo thành những dãy số đặc biệt.

Tương tự, nếu nhìn thấy KQXS hôm nay về 05, 70, bạn tiếp tục áp dụng chiêu thức cấp số nhân như trên thường sẽ có dàn đề bao gồm 10, 25, 140… Cứ như vậy bạn cứ kết hợp để tạo thành một dàn đề 60 số cho riêng mình.

 

Nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày bất bại theo lô rơi

Đây là phương pháp dựa vào lô rơi, là những con số thường về trong bảng KQXS. Thông thường mọi người có thể thống kê KQXS trong 7 ngày hoặc 1 tháng để tập hợp các lô rơi về tốt nhất. Thường quan sát kết quả các lâu từ 1 – 2 tháng sẽ đủ giúp bạn tìm được dàn đề 60 số may mắn từ lô rơi cho mình.

Anh em cứ tổng hợp tất cả các lô rơi trong thời gian gần nhất để tạo thành dàn đề 60 số, rồi tiến hành nuôi chúng trong 2 – 3 này. Nếu không đủ vốn hay tự tin có thể đánh nhỏ lẻ để đảm bảo an toàn.

 

Có nên sử dụng cách đánh dàn đề 60 số hay không?

Đối với cách chơi lô đề nào cũng có sự may rủi nhất định, không thể đảm bảo được độ chính xác 100%. Tuy nhiên, với cách đánh dàn đề 60 số thường sẽ cho bạn tỷ lệ trúng cực cao, thường lên tới 85%, thậm chí 99%. Mặc dù số lượng số nuôi khá nhiều nhưng mọi người cũng không nên quá lo lắng. Bởi vì khi các con số này kết hợp lại với nhau thì sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian tính toán. Ví dụ chơi dàn đề 60 số tìm kiếm theo cách số nhân thì việc tính toán nhanh chóng hơn những phương pháp khác.

Ngoài ra, để đánh hiệu quả thì anh em nên nghiên cứu KQXS mỗi ngày. Đồng thời nên phối hợp nhiều phương pháp soi cầu khác nhau để đảm bảo tìm được con số may mắn tốt nhất, thay vì chỉ áp dụng 1 cách thức cụ thể.

 

Kết luận

Trên đây là những thông tin nuôi lô khung 247 tv giúp mọi người hiểu thế nào là cách nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày bất bại. Nhìn chung, phương pháp này cũng dễ chơi, dễ thắng và dễ kiếm thưởng. Tuy nhiên, số vốn mà anh em bỏ ra đề nuôi 60 số cũng không phải là nhỏ. Vậy nên, hãy xem xét điều kiện tài chính, kinh nghiệm của mình để có được sự lựa chọn đúng đắn. Chúc anh em may mắn và thành công!

Cùng Chuyên Mục

Dàn 3 càng đề khung 7 ngày nuôi tuần bất bại miễn phí Dàn 3 càng đề khung 7 ngày nuôi tuần bất bại miễn phí

Dàn 3 càng đề khung 7 ngày nuôi tuần bất bại miễn phí Đánh đề 3 càng được đánh giá là một hình thức tham gia lô đề được đông

Nuôi Đầu Đuôi Khung 3 Ngày Chiến Thắng Bất Bại Thành Công Nuôi Đầu Đuôi Khung 3 Ngày Chiến Thắng Bất Bại Thành Công

Nuôi Đầu Đuôi Khung 3 Ngày Chiến Thắng Bất Bại Thành Công Cách nuôi đầu đuôi khung 3 ngày chiến thắng hoàn toàn là điều có thể xảy ra, nếu

Nuôi Dàn Đề 10 Số Khung 5 Ngày Bất Bại Miễn Phí Nuôi Dàn Đề 10 Số Khung 5 Ngày Bất Bại Miễn Phí

Nuôi Dàn Đề 10 Số Khung 5 Ngày Bất Bại Miễn Phí Nuôi dàn đề 10 số khung 5 ngày là một trong những cách chơi được nhiều lô thủ

Nuôi dàn de 16 số khung 3 ngày bất tử miễn phí Nuôi dàn de 16 số khung 3 ngày bất tử miễn phí

Nuôi dàn de 16 số khung 3 ngày bất tử miễn phí Chào mừng các bạn đến với bài viết “Đánh đâu trúng đó với dàn đề 16 số khung

Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 3 Ngày Miễn Phí Bất Bại Chuẩn Xác Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 3 Ngày Miễn Phí Bất Bại Chuẩn Xác

Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 3 Ngày Miễn Phí Bất Bại Chuẩn Xác Nuôi dàn đề 20 số khung 3 ngày là một phương pháp với độ chính xác

Nuôi Dàn Đề 30 Số Khung 3 Ngày Bất Bại Chiến Thắng Cao Nuôi Dàn Đề 30 Số Khung 3 Ngày Bất Bại Chiến Thắng Cao

Nuôi Dàn Đề 30 Số Khung 3 Ngày Bất Bại Chiến Thắng Cao Nuôi dàn đề 30 số khung 3 ngày được biết đến là cách chơi thích hợp cho

Dàn đề 36 số bất tử – Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày vip bất bại Dàn đề 36 số bất tử – Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày vip bất bại

Dàn đề 36 số bất tử – Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày vip bất bại Dàn đề 36 số bất tử đang được nhiều người chơi áp

Nuôi Dàn Đề 50 Số Khung 3 Ngày Bất Bại Đánh Quanh Năm Nuôi Dàn Đề 50 Số Khung 3 Ngày Bất Bại Đánh Quanh Năm

Nuôi Dàn Đề 50 Số Khung 3 Ngày Bất Bại Đánh Quanh Năm Nuôi dàn đề 50 số khung 3 ngày được biết đến là cách chơi lô đề với